Ostrzejsze niż skalpel

Napisał

Związek pomiędzy Listem do Hebrajczyków a Ewangelią wg św. Marka jest taki, że w obydwu tekstach rzecz dotyczy SŁOWA. Tego Bożego oczywiście. W ustach Pana Boga jest ono niczym skalpel, za pomocą którego Boski Chirurg dokonuje wielkich rzeczy. Stwarza świat, ingeruje w historię człowieka, czyni cuda, uzdrawia, podtrzymuje w istnieniu, albo – jak w przypadku Lewiego i Apostołów – powołuje.
Dla mnie, dziś, Słowo jest zaproszeniem, zwróceniem uwagi, przypomnieniem o tym, co ważne. Pomyślałem więc sobie, że może wreszcie zacznę go słuchać…

Loading