Gdy Pan przybędzie

Napisał

Prorok Malachiasz zapowiada, że dopiero kiedy Bóg przybędzie do świątyni, moja ofiara będzie mogła podobać się Bogu. To znaczy, że zamiast robić mnóstwo pięknych rzeczy dla Boga, lepiej uczynić to, czego On ode mnie pragnie. Maryja i Józef składają małą ofiarę ubogich, ale ponieważ jest ona połączona z Jezusem, dlatego ma największą wartość przed Ojcem.

Loading