Wołanie Krwi

Napisał

Krew Abla, zamordowanego przez swego zazdrosnego i pełnego gniewu brata Kaina, wołała tak głośno, że usłyszał ją Bóg w niebie (“Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”, Rdz 4,10). Krew Jezusa jest jednak mocniejsza, jej głos jest jak głos Wszechmocnego, którego ludzie nie mogli znieść i wpadali w przerażenie. Z tym, że do człowieka przemawia z miłosierdziem wołając o nawrócenie, natomiast do demonów z mocą, której są absolutnie posłuszne – mocą tej Krwi uczniowie Jezusa otrzymują władzę nie tylko nad złym duchem, ale także nad własnymi słabościami, nad zranieniami, nad lękiem: to ta Krew wykupiła nas z niewoli (por. 1 P 1,19).

Liturgia Słowa

Ilustracja przedstawia fresk Giotta “Wypędzenie demonów z Arezzo”, na którym modlący się św. Franciszek uwalnia miasto spod działania złych duchów.

Loading