O czystym(?) sumieniu…

Napisał

Po ścięciu Jana Chrzciciela Herod nie mógł się wyzbyć wyrzutów sumienia, bo wiedział, że człowiek, którego głowę kazał na misie przynieść małej dziewczynce był człowiekiem prawym i przemawiał przez  niego Bóg, dlatego kiedy usłyszał o Jezusie i Jego cudach był przekonany, że to właśnie Jan zmartwychwstał i przyszedł go prześladować.

Cz nie masz poczucia, że kiedy zrobisz coś złego to wszyscy naraz o tym wiedzą, przypatrują ci się i szepczą sobie do ucha przeciwko tobie?

Pan Jezus daje łaskę każdemu kto do Niego przychodzi w skrusze i wyznaje swoją winę szukając Jego przebaczenia, bez względu na to jak wielki jest ludzki grzech.

Loading