Bóg mocny i bliski

Napisał

Bóg stwarza jednym słowem. Bóg jak człowiek przechadza się po Galilei i leczy. Bóg w Eucharystii, w konfesjonale… wciąż ten sam.

Loading