Co rodzi Twoje serce?

Napisał

Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To co czyni Ciebie i mnie nieczystym, wykluczonym to Twój i mój grzech, który rodzi się w Twoim i moim wnętrzu, sercu (por. Mk 7, 21-23). Przez Jezusa Chrystusa Bóg oczyścił Twoje i moje serce.

Matko Boża z Lourdes, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Loading