Krew Miłości

Napisał

Pan Bóg dał mężczyźnie niewiastę nie po to, by była jego niewolnicą, by spełniała jego zachcianki, ale by stanowiła pomoc dla niego w odkrywaniu piękna życia w bliskości Boga. Poprzez grzech można jednak zniweczyć dobry i piękny plan Boga dla siebie: Syrofenicjanka jest córką Ewy i nosi na sobie przeklęte piętno grzechu pierworodnego, poprzez który (przede wszystkim przez grzech osobisty jednak) demon ma dostęp do serca człowieka – jak bardzo odległy wydaje się raj i bliskość Boga w życiu tej poganki, której córka jest w mocy złego ducha! Ale czy na pewno? W Jezusie Bóg przywraca harmonię i ład, a nawet pierwotne piękno stworzenia staje się jeszcze mocniejsze, bo obmyte jest Krwią miłości Zbawiciela.

Liturgia Słowa

Loading