Europa, Europa

Napisał

Głosząc Ewangelię – każdy tak, jak potrafi – staje się przedłużeniem misji Pana Jezusa, Apostołów, Innych Siedemdziesięciu Dwóch Uczniów, Cyryla i Metodego oraz wielu innych głosicieli, którzy robili to przez wieki.
Tak czasem sobie myślę: nie umiem mądrze mówić, nie piszę książek, nie jestem wziętym kaznodzieją albo rekolekcjonistą, ale przecież życiem mogę świadczyć o Tym, w Którego wierzę. Tak po prostu. Tam, gdzie jestem.

Loading