Modlitwa,jałmużna, post…

Napisał

Błogosławiony, Święty, Wielki Post – czas odkrywania przez modlitwę, post i jałmużnę, że BÓG jest łaskawy i miłosierny oraz nieskory do gniewu – litujący się nad naszą niedolą. Te trzy dzieła pokuty można odnieść do naszych relacji z Bogiem – modlitwa, z bliźnim – jałmużna oraz z sobą samym – post. Niech Bóg wspomoże nasze dzieła pokutne, abyśmy z oczyszczonym sercem mogli uczestniczyć w misterium paschalnym.

Loading