Największy Znak

Napisał

Jakie obszary mojej Niniwy – serca potrzebują nawrócenia? Na jaki znak czekam?

Największym znakiem Bożej miłości i łaskawości dla mnie jest Jezus Chrystus – jedyny Zbawiciel świata, który umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. Przez ten znak powstrzymywana jest zapalczywości Bożego gniewu.

Loading