Święty Kazimierzu, ogarnięty miłością Bożą, módl się za nami

Napisał

Bóg okazuje swoją miłość ku nam, przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Święty Kazimierz doświadczał i odkrył domowości zbawienia oraz doskonale wypełnił przykazanie miłości:

  • Boga – bo miłował i pragnął  Jego bardziej niż zaszczyty ziemskie;
  • bliźniego – bo kochał  ubogich, podróżnych, chorych, uwięzionych i strapionych;
  • siebie samego – bo należał do łagodnych i ubogich duchem.

Zobacz też obraz św. Kazimierza w archikatedrze w Wilnie

Loading