Czego nie zobaczy przewrotne serce

Napisał

Zanim Pan Bóg zaczął wymagać i dał przykazania, wcześniej objawił swą miłość do ludu wybranego w potężnych znakach i cudach, które zdziałał w Egipcie (o czym przypomina na samym początku pierwszego czytania). Żydzi, którzy w świątyni żądają od Jezusa znaku nie otrzymują go, bo stosując się do przykazań sami mogli i powinni byli odczytać swe postępowanie jako złe, bez szczególnych nowych znaków i cudowności. Natomiast ci, których serca były czyste i gotowi byli uwierzyć, jak podaje Ewangelia, widzieli znaki, które Jezus czynił.

Liturgia Słowa

Loading