Podium

Napisał

Skoro Bóg kocha mnie bezgranicznie, pomimo moich wad i słabości, pomimo tego, że zewnętrznie wyglądam na człowieka prawego i religijnego, ale tak naprawdę pełen jestem zazdrości, pychy, arogancji, pożądliwości, skąpstwa, pogardy, po prostu braku miłości, to ja nie mam prawa nie kochać drugiego człowieka i osądzać go z powodu jego grzechów…

Miłość Boga, czyli stawianie Go na pierwszym miejscu podium we wszystkich codziennych wyborach, decyzjach, poglądach prowadzić będzie do miłości i szacunku do drugiego człowieka i samego siebie. Jak to wymownie powiedział św. Augustyn: “Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu”.

Loading