Każdy ktoś

Napisał

Kim jest ten “ktoś” z pierwszego czytania (Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!)? To ten, kto uznał, że jest w niewoli, że jest nędzny i umarły na skutek swych występków, ale uwierzył, że Bóg ma moc go zmienić, oczyścić, bo kocha bez granic. Każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.

Liturgia Słowa

Loading