Działający Bóg

Napisał

Każdy kto słucha Jezusa i wierzy w Boga, który jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, dobry dla wszystkich a Jego miłosierdzie nad wszystkim co stworzył  – por Ps 145) ma życie wieczne i nie podlega potępieniu. Bóg jest z Nami, zbawia nas i prowadzi jeśli słyszymy jego głos. Bóg nagradza sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udziela przebaczenia.

Loading