Trudna wiara

Napisał

Wiara szuka zrozumienia, ale z drugiej strony zrozumienie i wiedza zdecydowanie ją utrudniają. Tak było w przypadku Jezusa z Nazaretu, Galilejczyka, syna cieśli… Kto Go znał miał spory problem z zobaczeniem w Nim Mesjasza. Najtrudniej więc przez pryzmat wiary przyjmować oczywistość. Ta przecież najbardziej ją komplikuje.

Loading