Szukanie i poznawanie

Napisał

Grecy szukają Jezusa w Ewangelii, ja Go szukam w swojej codzienności. A pierwsze czytanie mówi mi, że jeśli się nawrócę i Pan odpuści mi moje występki, to będę mógł Go poznać całym sercem. A poznawszy Go będę wreszcie umiał iść za Nim i być tam, gdzie jest On.

Liturgia Słowa

Loading