Znać Boga to znaczy…

Napisał

Od dzieciństwa uczęszczam do kościoła, korzystam nawet z sakramentów, kiedyś brałem też udział w lekcjach religii gdzie uczyłem się o Bogu, więc chyba mam prawo powiedzieć, że Go znam…

Jednak bez osobistego doświadczenia, bez osobowej relacji z Jezusem znajomość Boga będzie tylko podręcznikowa, sztuczna, formalna, bo znać Boga znaczy stawiać Go na pierwszym miejscu w życiowych wyborach, żyć według Jego zasad, kochać drugiego człowieka i szukać w nim dobra.

Nie słowa i deklaracje czynią z nas wierzącymi i znającymi Boga, ale czyny, zwłaszcza uczynki miłości…

Loading