Jak na ironię

Napisał

Arcykapłani i faryzeusze jeszcze tego nie wiedzą, jeszcze nie zdają sobie sprawy z faktu, że śmierć Jezusa, co prawda, zakończy proces zniszczenia “miejsc świętych i narodu”, ale jednocześnie rozpocznie nowy, trwający do dziś, proces ocalania świata i człowieka. Dla wierzących w zmartwychwstawanie chrześcijan śmierć Pana jest znakiem łaski, natomiast dla odrzucających mesjaństwo Chrystusa nauczycieli Izraela, jak na ironię, staje się wyrokiem potępienia.
Daj mi, Panie, zrozumienie tajemnic i wydarzeń, których już niedługo stanę się świadkiem…

Loading