Okrzyki, kogut i plany na najbliższe dni

Napisał

Niewiele czasu mija od “Hosanna” do “Ukrzyżuj”; krótka odległość od drogi wjazdu do Jeruzalem w chwale palm i wiwatów do drogi Krzyża, drogi wyrzucenia poza miasto.. Kogut odkrywa słabość i prawdę o sercu. Zaczyna się Męka, która spłaci dług Adama, dług Twój: w tych dniach chcę być przy Sercu, które mnie kocha.

Loading