Wykonało się

Napisał

Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu “wykonało się” przejmują smutkiem, rozpaczą, jakoby misja Jego się nie powiodła – nie rozpoznano w Nim zapowiadanego króla Mesjasza, wyswobodziciela Izraela spod panowania Rzymian, uczniowie Jego pouciekali z obawy przed skazaniem, na wyszydzenie powieszono Go nagiego i zmaltretowanego na krzyżu.

Tymczasem słowa te są wyrazem zwycięstwa, bo na krzyżu Chrystus wydarł szatanowi serca ludzkie dla Boga, wyjednując nam życie wieczne, przez co wykonał odwieczną wolę Ojca – dlatego “wykonało się” to co miało się wykonać.

Nie zawsze to co wydaje się nam porażką jest nią faktycznie…

Loading