Chrystus w wierze kroczy z nami.

Napisał

Wiara nasza jest pielgrzymowaniem, jest drogą do przebycia, ma ona charakter dynamiczny, stale się rozwija. Polega na pokornym kroczeniu drogami wyznaczonymi przez Boga.

Prośmy Boga, który kroczy obok nas, abyśmy  w sytuacji zawodu i rozczarowania, w brak nadziei pozwolili wkroczyć Zmartwychwstałemu Panu rozpoznając Go w Słowie Bożym i przy łamaniu chleba.

Loading