Dynamika wiary

Napisał

Wiara, co prawda, rodzi się ze słuchania, jednak doskonali się przez doświadczenie. I pewnie dlatego Apostołowie potrzebowali jej potwierdzenia poprzez osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym. Faktycznie dało im to moc, przekonanie i determinację w odważnym głoszeniu tej prawdy. Wiara jest więc pełna dynamizmu zmuszającego do działania.
Dlatego czytając Słowo na dziś rozumiem Apostołów. Oni nie mogli o tym doświadczeniu nie mówić.

Loading