Nagła zmiana kierunku

Napisał

Wiatr wieje skąd chce i dokąd chce. A nikt mu nie rozkazuje i nie ma na świecie całym takiego, coby mógł wiatr wziąć i do klatki go zamknąć, i nie ma też takiego, coby mógł wiatrowi kazać cicho siedzieć i po polach nie latać. Tak też jest z każdym, co się z narodził z Ducha. Może taki stracić wszystko, łącznie z życiem; mogą go nawet do czegoś tam przymusić; może go i jakie zło spotkać, z którego trudno się wyplątać. Ale wolności nie zabierze mu nikt. Nie ma na świecie całym takiego, coby mógł mu powiedzieć czego ma chcieć, a czego ma nie chcieć. I nie ma na świecie całym takiego, coby mógł mu rozkazać, żeby nie chciał zacząć na nowo, żeby nie chciał miłosierdzia przyjąć, żeby nie chciał chcieć.

Loading