Patrzeć na Pana

Napisał

Ciemności grzechu – mojego własnego oraz moich bliźnich – kuszą, by je kontemplować i napełniać się smutkiem, gniewem, rozczarowaniem, sarkazmem, nawet rozpaczą. Taki jest efekt kontemplowania zła. Słowa Psalmu dają jednak ratunek: Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Liturgia Słowa

Loading