Poczucie bezpieczeństwa

Napisał

Świadomość obecności Boga daje poczucie bezpieczeństwa i radość życia. Doświadczali tego ciągle zagubieni Apostołowie, jeszcze wtedy, kiedy Pan Jezus był z nimi i doświadczał tego również pierwotny Kościół, którego wiara rodziła entuzjazm i pozwalała przezwyciężać pojawiające się trudności.
Dziś modlę się: Panie Jezu dawaj mi świadomość i poczucie Twojej obecności w moim pogmatwanym życiu…

Loading