Najskrytsze pragnienia

Napisał

W Jezusie, który jest chlebem życia, wypełnia się proroctwo Izajasza o darmowosci zbawienia. Bóg przez wiarę w Syna Człowieczego zaspokaja najbardziej ukryte w naszym sercu pragnienia. Wolą Ojca jest, aby nikt z nas nie został stracony, lecz osiagnął życie wieczne.

Loading