Reklama dźwignią…

Napisał

Tak często ulegamy tanim chwytom reklamowym obiecującym “złote góry”, które w rzeczywistości okazują się zwykłą chałą, natomiast tak trudno uwierzyć Jezusowi, który za wierność Jego nauce i udział w sakramentach obiecuje nie jakąś dietę cud, ale życie wieczne z Nim.

Wielu z nas nawet korzysta systematycznie z dobrodziejstw sakramentu pokuty i eucharystii, ale do końca nie dostrzega efektów ich działania, ponieważ przyjmuje je jako nagroda za dobre sprawowanie a przecież ma być dla nas umocnieniem i prowadzić do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

Czasem potrzeba nam takiego upadku z konia, jakiego doznał Szaweł – Paweł w drodze do Damaszku, żeby przebudzić się z letargu i zacząć służyć nie jakiemuś wyimaginowanemu bogu ale jednemu i prawdziwemu Bogu w naszych codziennych życiowych wyborach.

Loading