Fundamenty wiary

Napisał

We wspomnieniach liturgicznych Apostołów i Ewangelistów Słowo Boże zazwyczaj zwraca uwagę na fundamenty wiary oraz na ludzi, dla których mają one największą wartość. Dla Skryby Marka, podobnie zresztą jak i dla św. Piotra, którego katechezę spisywał, centrum wiary jest Jezus Chrystus prawdziwy Syn Boży, pełen mocy i Ducha Świętego. Prawda ta znajduje odzwierciedlenie w życiu tych, o których Marek pisze. Czy jednak i dla Ciebie ma znaczenie..?

Loading