Święci Filipie i Jakubie, módlcie się za nami.

Napisał

Relikwie  Świętych Filipa i Jakuba znajdują się w naszej franciszkańskiej bazylice w Rzymie – Klasztor Świętych Apostołów – siedziba Kurii Generalnej –  Franciszkanów Konwentualnych.

Filip i Jakub głosili Dobrą Nowinę o Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który jest drogą, prawdą i życie. Przyjęcie wiarą  tej prawdy i trwanie w niej prowadzi do zbawienia, uzdrowienia, odbudowania. Abba – Tatusiu! Oczyść mój umysł, abym oglądał Ciebie w Synu.

Loading