Być w dobrej dyspozycji

Napisał

Postawa Pawła i Tymoteusza to postawa ludzi zasłuchanych w Słowo. Umiejących dostrzec obecność Boga w codzienności. Oni słuchają natchnień Ducha Świętego i pozwalają się prowadzić. Mają odpowiednią do tego dyspozycję serca. Są otwarci na działanie łaski. A Ty?

Loading