Świadczyć o…

Napisał

Moje słowa, moje zachowanie świadczą o moim wychowaniu, przekonaniach, upodobaniach, o tym co jest we mnie. O czym, o kim świadczy moje życie? To, co widoczne dla każdego i to, co najskrytsze we mnie – czy i na ile świadczę tym o Jezusie?

Loading