Pesymista – masochista – realista

Napisał

Dlaczego Jezus mówił do uczniów o płaczu i zawodzeniu, mimo że sam przecież nie był przecież pesymistą ani masochistą? Jezus był realistą, dlatego wiedział, że droga do radości i szczęścia w niebie prowadzi przez krzyż, do którego przybity musi zostać każdy grzech a zło może być zwyciężone tylko dzięki zbawczej miłości Boga. Jezus powiedział swoim uczniom i mówi do każdego z nas, że smutek i szczera skrucha z powodu grzechu są zaczynem wielkiej radości, sprawiedliwości i nieocenionego pokoju.

Loading