Jedno w Ojcu…

Napisał

Jezus modli się: “Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno”. W imieniu Ojca, które otrzymał Jezus, odnajduję moją tożsamość: pojednanie wszystkiego, co było podzielone, pełne napięć, sprzeczności. W imieniu Jezusa znajduję moją utraconą zdolność budowania do więzi, do miłości, która daje życie.

Loading