Nie ma Boga prócz Ciebie, Panie!

Napisał

Bóg strzeże swojego ludu i okazuje swoje miłosierdzie wobec każdego narodu. On objawia swoją moc i potęgę w obliczu każdego doświadczenia. Syn Człowieczy przyszedł na ten świat objawić miłość Ojca i oddać swoje życie za każdego z nas.

Loading