Wiem, ale nie powiem

Napisał

Gdyby arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi mieli w głowach nieco mądrości z pewnością nie zadawaliby głupich pytań.
Poznanie Boga jest owocem chodzenia Jego drogami, słuchania Jego Słowa i oddychania Nim tak, jak się oddycha powietrzem. Nauczycielom Izraela widocznie tego zabrakło. Nie potrafili w Jezusie rozpoznać Zbawiciela. Przewrotność i podstęp zatruły im serca.

Loading