w niewoli nie opuścił drogi prawdy

Napisał

Zewnętrzna niewola nie obdbiera nam możliwosci zachowania w sercu miłości do Boga i gotowości pełnienia Jego Woli. Nasze wewnętrzne decyzje natomiast łatwo powodują, że już nikt i nic nas nie zmusi do służenia Bogu w danym momencie. Zawsze mamy wolny wybór, czy będziemy służyć Bogu i kochać Go, czy nie.

Loading