Wiara jest inwestycją

Napisał

Gdyby Saduceusze – negujący życie wieczne – mieli rację, wszyscy męczennicy byliby bankrutami. To, jednak, czy bilans życia jest dodatni, zależy od momentu zamknięcia bilansu: w doczesności lub wieczności. Wiara jest inwestycją.

Loading