Lepsza jest szczera modlitwa…

Napisał

Bohaterowie dzisiejszej Liturgii Słowa – Tobiasz i Uboga Wdowa pokazują jak wielką rzeczą jest być wiernym Bogu. Szczerze i z ufnością stawać przed Nim i chodzić Jego drogami. Uczciwość, czyste serce i szczera modlitwa stają się więc gwarancją Bożego błogosławieństwa.

Loading