Doktorat z Ewangelii

Napisał

Pismo Święte pochwala mądrość. Człowiek mądry to człowiek, który zna Boga i chodzi Jego drogami. Święty brat Antoni, patron prowincji zakonnej naszej był bardzo mądry. Jednak nie mądrością ludzką, światową przejawiającą się w posiadanej wiedzy, ale mądrością przejawiającą się w umiejętności życia Ewangelią. Kościół dlatego nazwał go Doktorem Ewangelicznym. Codzienność pokazuje, że doktoraty życiem pisane broni się najtrudniej.

Mdr 7, 7-14
Mk 16, 15-20

Loading