Manewry

Napisał

Św. Paweł wydaje się być dotknięty postawą Koryntian, ich niestałością. A może czasem Pan Bóg dopuszcza trudne sytuacje, kiedy ktoś nas rani, żeby nauczyć nas tej trudnej sztuki przebaczania? Przebaczając ludziom stajemy się podobni do Ojca, który jest w niebie.

Liturgia Słowa

Loading