Anioł nadziei

Napisał

Jan Chrzciciel jest aniołem tego, co jeszcze się nie stało, bratem wszystkich oczekujących, upadających w nadziei. “Kimże będzie to dziecię?” To pytanie jest jak skrzynia ukrytych skarbów.

Loading