Bóg usłyszał jęk…

Napisał

Jest jęk ukryty, którego człowiek nie dosłyszy, ale usłyszy go zawsze ucho Boże. Bóg nigdy nie pozostawia człowieka samego w sytuacji bez wyjścia. Boże otwórz moje ucho, abym usłyszał Twój głos i ujrzał studnię z wodą (por.Rdz 21,19)

Loading