Własna ocena sytuacji

Napisał

Uczeni w Piśmie z dzisiejszej Ewangelii nie umieli oderwać się od swoich wyuczonych, utartych sposobów myślenia i widzenia otaczającego ich świata. Paradoks polega na tym, że ci, którzy z zasady powinni widzieć wszędzie obecność i działanie Boga, pozostawali na Niego ślepi. Dlatego ojcem naszej wiary zostali nie oni ale Abraham, który w tak dramatycznej próbie, jaką przeszedł na Morii, mimo ciemności i cierpienia zaufał Bogu bardziej, niż swoim odczuciom i własnej ocenie sytuacji.

Liturgia Słowa

Loading