Drzwi do Boga

Napisał

Jakub ucieka, stracił wszystko, nie wie, co go czeka, dokąd pójść – stracił przeszłość, a przyszłość niepewna. A Bóg objawia mu, że dokładnie to miejsce jest drabiną do nieba, miejscem nad którym niebo się dla niego otwiera. Każde miejsce, każdy moment w twoim życiu to drzwi do Boga. Zapukaj do Niego… tu i teraz.

Loading