Ty, Boże, nie gardzisz

Napisał

Bóg jest ogniem, jest płomieniem, który zapala, pochłania, przemienia; Pan Jezus powiedział do św. Weroniki Giuliani: “Chciałbym, aby wszystkie dusze i wszystkie serca znalazły schronienie w moim Sercu. Tak bardzo je kocham!” Nie jest to wiedza tajemna, do poznania której potrzeba poznać wymarłe języki, studiować ukryte księgi lub przystać do mrocznego i elitarnego bractwa – tu potrzeba serca, które pokornie przyjmie, że jest niegodne, że samo z siebie nic nie znaczy i jest całkowiecie zależne od swego Stwórcy. Tak Mojżesz odkrył Boga w krzewie ognistym, tak Jezus błogosławił Ojca, który zakrył te tajemnice przed mądrymi i roztropnymi. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

P.S. O tym Ogniu i Płomieniu pięknie pisał franciszkański patron dzisiejszego dnia, św. Bonawentura.

Liturgia Słowa

Loading