znak

Napisał

Bóg jest Panem każdej sytuacji; jest Panem twojej dzisiejszej sytuacji. Znakiem tego jest, że Bóg w każdej sytuacji ratuje życie człowieka. Izraelici mieli śmierć przed sobą i za plecami – Bóg ich przeprowadził na drugą stronę śmierci. Nawet grób jest miejscem nowego życia, jeśli trzymasz się Boga.

Loading