Wyciągnąć rękę

Napisał

Dwa rożne gesty, w kompletnie różnych kontekstach, ale po polsku wyrażenie takie samo, “wyciągnąć rękę”: 1 ) Mojżesz wyciąga rękę nad morzem, a Pan przygotowuje drogę Izraelowi, 2) Jezus wyciąga rękę, wskazuje na uczniów: “Oto matka, oto bracia”.  Ten pierwszy gest to jakaś modlitwa, ten drugi to jakieś proste pokazanie o kogo chodzi.

Ojcowie Kościoła napisaliby pewnie: jak Mojżesz wyciągnął rękę nad morzem i uczynił przejście Izraelowi przez wody morza do wolności; tak Chrystus, Nowy Mojżesz, wyciąga rękę w stronę uczniów, pokazując że droga do wolności prowadzi przez ich apostolską misję i ogłaszanie Dobrej Nowiny o tym, że w Królestwie Bożym najważniejsze są relacje. Bo gdzie miłość, tam na pewno wolność.

Loading