Tak jest!

Napisał

Czy jest możliwe być naprawdę blisko Boga, doświadczać go mocno i chodzić w Jego obecności? Tak, ale potrzeba do tego posłuszeństwa: kiedy Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić, wtedy chwała Pańska napełniła przybytek. Kto jest posłuszny będzie złowiony przez Pana: Zrozumieliście to wszystko?

Liturgia Słowa

Loading