Słowo się rzekło…

Napisał

…i wartość jego zawsze mierzona będzie skutkami i konsekwencją. Może być wypowiedziane nieodpowiedzialnie, bezmyślnie, nieroztropnie lub jak w przypadku Heroda nierozsądnie, żeby nie powiedzieć głupio.
Wspólnie ze starożytnym Autorem biblijnych tekstów mądrościowych modlę się dziś do Boga: Panie, daj mi słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano… (Mdr 7, 15)

Loading